BẢNG LÃI SUẤT DỰ ÁN HỢP TÁC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NHẬT NAM

DỰ ÁN HỢP TÁC KINH DOANH

Chiến lược kinh doanh chuỗi dịch vụ và bất động sản công ty bất động sản Nhật Nam

Bạn có đang lăn tăn về việc quyết định trích 1 phần tài chính của bản thân để đầu tư nhân đôi tài chính cho bản thân nhanh chóng. Hãy quyết định nhanh chóng bởi tiền của bạn đang bốc hơi mỗi ngày. Và để giúp bạn tránh được việc thất thoát tài sản mỗi ngày.

Danh sách gói đầu tư

Nhận mỗi ngày 40.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
Mỗi tháng nhận được: 800.000 VNĐ
Hợp đồng kết thúc 18 tháng nhận được: 14.400.000 VNĐ
+ Hoàn 100% gốc bằng 1 bất động sản công ty giá trị tương ứng.
Tổng nhận: 24.400.000 VNĐ
+ Hoặc hoàn 80% gốc bằng tiền mặt: 8.000.000 VNĐ
Tổng nhận: 22.400.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 200.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
Mỗi tháng nhận được: 4.000.000 VNĐ
Hợp đồng kết thúc 18 tháng nhận được: 72.000.000 VNĐ
+ Hoàn 100% gốc bằng 1 bất động sản công ty giá trị tương ứng.
Tổng nhận: 122.000.000 VNĐ
+ Hoặc hoàn 80% gốc bằng tiền mặt: 40.000.000 VNĐ
Tổng nhận: 112.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 400.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
Mỗi tháng nhận được: 8.000.000 VNĐ
Hợp đồng kết thúc 18 tháng nhận được: 144.00.000 VNĐ
+ Hoàn 100% gốc bằng 1 bất động sản công ty giá trị tương ứng.
Tổng nhận: 244.000.000 VNĐ
+ Hoặc hoàn 80% gốc bằng tiền mặt: 80.000.000 VNĐ
Tổng nhận: 224.00.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 1.200.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
Mỗi tháng nhận được: 24.000.000 VNĐ
Hợp đồng kết thúc 18 tháng nhận được: 432.000.000 VNĐ
+ Hoàn 100% gốc bằng 1 bất động sản công ty giá trị tương ứng.
Tổng nhận: 732.000.000 VNĐ
+ Hoặc hoàn 80% gốc bằng tiền mặt: 240.000.000 VNĐ
Tổng nhận: 672.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 2.000.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
Mỗi tháng nhận được: 40.000.000 VNĐ
Hợp đồng kết thúc 18 tháng nhận được: 720.000.000 VNĐ
+ Hoàn 100% gốc bằng 1 bất động sản công ty giá trị tương ứng.
Tổng nhận: 1.220.000.000 VNĐ
+ Hoặc hoàn 80% gốc bằng tiền mặt: 400.000.000 VNĐ
Tổng nhận: 1.120.000.000 VNĐ

Nhận mỗi ngày 4.000.000 VNĐ từ thứ 2 đến thứ 6
Mỗi tháng nhận được: 80.000.000 VNĐ
Hợp đồng kết thúc 18 tháng nhận được: 1.440.000.000 VNĐ
+ Hoàn 100% gốc bằng 1 bất động sản công ty giá trị tương ứng.
Tổng nhận: 2.440.000.000 VNĐ
+ Hoặc hoàn 80% gốc bằng tiền mặt: 800.000.000 VNĐ
Tổng nhận: 2.240.000.000 VNĐ

HOTLINE: 094.66666.04

Liên hệ ngay để nhận được tư vấn đầu tư